logo

Mijn naam is Alie Meijering

Hoe ben ik geworden wie ik ben?

Mijn naam is Alie Meijering. Ik ben moeder van drie kinderen en grootmoeder van een kleindochter. In mijn leven heb ik een passie voor het werken met kinderen en hun ouders ontwikkeld. Tijdens mijn opleidingen Agogisch Werk en HBO-V heb ik bijna alle stages met kinderen gewerkt. Na het behalen van het diploma HBO-V, ik was inmiddels moeder van twee kinderen geworden, ben ik gaan werken in de Jeugdgezondheidszorg. Later werd ik ook nog pleegmoeder.

In 2003 heb ik de opleiding Video-hometrainer gedaan. Mijn kracht is werken met veel enthousiasme. Dat bleek ook mijn valkuil en in 2006 kreeg ik te maken met een dreigende burn-out. Hierdoor ben ik een leefstijltraining gaan volgen. Dit was voor mij het begin van mijn persoonlijk ontwikkelingstraject. Daaruit is de wens ontstaan om ooit een eigen praktijk te hebben.

Daarna heb ik een NLP-opleiding in combinatie met lichaamswerk gevolgd en heb ik mij verdiept in familie-opstellingen, opvoedopstellingen en ademen. Ik heb een persoonlijk ontwikkeljaar bij de Pulsar Academie gevolgd en ben geschoold in oplossingsgericht werken en positief opvoeden. In 2015 heb ik de opleiding Gezins- en kindercoaching afgerond. In 2016 heb ik de cursus Access Bars gevolgd en ben ik gestart met de opleiding coachen met het Enniagram. Op dit moment doe ik, ten behoeve van mijn eigen ontwikkeling, de jaarcursus Meditatie & Spiritualiteit bij Jan Geurtz.

Vanuit mijn ervaring in de jeugdgezondheidszorg (als jeugdverpleegkundige, video-hometrainer en voorzorgverpleegkundige), vanuit mijn ervaring als moeder, pleeg- en stiefmoeder en vanuit kennis en ervaring die ik heb opgedaan tijdens de opleiding Gezins-en kindercoach, kan ik kinderen, ouders en professionals de ondersteuning bieden waaraan zij behoefte hebben.

Mijn inspiratiebronnen zijn onder meer:

Byron Katie, Eckhart Tolle, Jan Geurtz, Sylvia Leegwater, Marcel Derkse, Louise Hay, Non-dualiteit, Cursus in Wonderen en Boeddhistische uitgangspunten.

Gezins- en kindercoaching

Tijdens de opleiding Gezins- en kindercoaching heb ik geleerd om ouders te ondersteunen in het beter begrijpen en begeleiden van hun kind(eren). Tegelijkertijd heb ik aan mijn persoonlijke ontwikkeling gewerkt doordat ik tijdens de opleiding steeds weer mijn eigen processen heb doorleefd. Dit heeft mij veel goeds gebracht in de omgang met mijn kinderen en met mensen in mijn omgeving, alsmede in mijn werk als opvoedingsondersteuner en voorzorgverpleegkundige. Ik heb zelf ervaren hoe effectief de methode werkt. Kinderen spiegelen hun ouders en Iris deed dat bij mij. Een wijze les voor mij. Dat heeft mij het inzicht gegeven dat dit heel waardevolle lessen kunnen zijn voor ouders, mits je als ouder bereid bent om naar jezelf te kijken en te werken aan datgene wat jij te kort gekomen bent toen je zelf kind was.

Zijn wie je in de kern bent, dat is pas geluk!

oldtimer1

GELUK IS HET AANVAARDEN VAN DE WERKELIJKHEID

oldtimer2

GELUK IS OPHOUDEN JE ZORGEN TE MAKEN OVER DINGEN WAAROP JE GEEN INVLOED HEBT

oldtimer3

GELUK IS DE AFWEZIGHEID VAN HET STREVEN NAAR GELUK

Volg mij via: