logo

Opvoedingsondersteuning

Soms loop je bij het opvoeden van je kind tegen situaties aan waarbij je je afvraagt: hoe kan ik hiermee het beste omgaan?

Het uitgangspunt van alle ouders is dat ze een goede ouder willen zijn.... en wat is dat?

Je bent waarschijnlijk opgegroeid met het idee dat het goed is voor een ander te zorgen, maar wie zorgt er dan voor jou?

Ouderschap en zorgen voor jezelf zijn onderwerpen die in opvoedingsondersteuning aan bod komen.

Verder hebben we aandacht voor de communicatie tussen ouder en kind en voor de leeftijdsfase van het kind. We kunnen hierover in gesprek gaan en ik kan ook met behulp van een videocamera een opname maken om jou inzicht te geven en jou te bevestigen in je ouderschap. Bij video-hometraining gaan we uit van datgene wat er goed gaat tussen jou en je kind. We analyseren de communicatie tussen jou en je kind, waardoor je inzicht krijgt in het gedrag. Hierdoor kun jij je kind beter begrijpen en heb je meer inzicht in je eigen opvoedingshandelen. Verder kan ik als vraagbaak en/of klankbord dienen met betrekking tot opvoeden. Mocht je na opvoedingsondersteuning behoefte hebben aan inzicht in je eigen gedrag als ouder, dan kunnen we daarmee aan de slag gaan met behulp van de Reversie Methode. Ouders geven aan dat ze na een traject met name:

  • Meer inzicht hebben in hun eigen opvoedingshandelen.
  • Hun kind beter begrijpen.
  • Weer positiever in de opvoeding staan.

Zijn wie je in de kern bent, dat is pas geluk!

oldtimer1

GELUK IS HET AANVAARDEN VAN DE WERKELIJKHEID

oldtimer2

GELUK IS OPHOUDEN JE ZORGEN TE MAKEN OVER DINGEN WAAROP JE GEEN INVLOED HEBT

oldtimer3

GELUK IS DE AFWEZIGHEID VAN HET STREVEN NAAR GELUK

Volg mij via: